Skip to main content

Posts

മഹാ മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം

*മഹാ മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം* ഇത് ഋഗ്വേദത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണ്.
ഇതിൽ ഭഗവാൻ ശിവശങ്കരനെയാണ് സ്തുതിക്കുന്നത്.
മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മരണത്തിൽ നിന്നു മോചനം ലഭിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം.
ഈ മന്ത്രംയജുർവേദത്തിലും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
രുദ്രമന്ത്രം, ത്രയംബകം മന്ത്രം എന്നീ നാമങ്ങളിലും ഈ മന്ത്രം അറിയപ്പെടാറുണ്ട്.ഇതിലെ വരികള്‍ നമ്മുടെ പ്രാണന് ബലം നല്‍കുവാന്‍ പാകത്തിലുള്ളതാണ്. ഇതു ദിവസവും 108 തവണയോ 1008 തവണയോ ജപിക്കാവുന്നതാണ്. കുറഞ്ഞത്‌ ഒരുതവണയെങ്കിലും ജപിക്കുന്നത്‌ നന്നായിരിക്കും.
ഇതു വളരെ ശക്തിയുള്ള മന്ത്രമായി കരുതപ്പെടുന്നു അതിനാല്‍ത്തന്നെ ഇതു ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ശുദ്ധി പാലിക്കണം.
നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിപരീത ഊര്‍ജ്ജത്തെ പുറംതള്ളി ഉള്ളിലുള്ള പ്രാണശക്തിയുടെ ബലം കൂട്ടാന്‍ ഈ മന്ത്രം സഹായിക്കുന്നു. മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം മരണത്തെ ജയിക്കാനല്ല മൃത്യു വേദനിപിക്കതെയ് കടന്നു വന്നു മോക്ഷതിലേക്ക് നയിക്കാനാണ്.....*മന്ത്രം :*
ഓം ത്ര്യംബകം യജാമഹെ
സുഗന്ധിം പുഷ്ടി വര്‍ദ്ധനം
ഉര്‍വാരുകമിവ ബന്ധനാത്
മൃത്യോര്‍ മുക്ഷീയ മാമൃതാത്.*അര്‍ത്ഥം:**ॐ, ഓം* = ഓംകാരം, പ്രണവമന്ത്രം*ത്…
Recent posts

ഹനുമാനും വട മാലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം (രാജിവ് വാരിയറോഡു കടപ്പാട്)

ഹനുമാനും വട മാലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം (രാജിവ് വാരിയറോഡു കടപ്പാട്)
ശ്രീരാമപ്രിയഭക്തനും വാനര സ്വരൂപിയുമായ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഉഴുന്നുവട മാലയെന്തിന് ? ഉഴുന്ന് എന്ന ധാന്യം ഹിന്ദു ക്ഷേത്രവിധികളിൽ ഒരിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതു മാംസ്യ ഗണവും ഭഗവത് പൂജകൾക്ക് വർജ്യവുമാണ്. എന്നിട്ടും പൂർണ്ണ സസ്യാഹാരിയും വാനര രൂപിയുമായി ജന്മമെടുത്ത ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഉഴുന്നുവട മാലയണിയിക്കുന്നത് വിരോധാഭാസമല്ലേ , വേദോപനിഷത്തുകളുടെ ശരിയായ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുകേടോ അജ്ഞാതയോ കൊണ്ടല്ലേ ആധുനിക ഹിന്ദു സമൂഹം ഇത്തരം തെറ്റായ പൂജാവിധികൾ തേടുന്നതും സമർപ്പിക്കുന്നതും എന്താണ് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് വടമാല സമർപ്പണത്തിന്റെ പിന്നിൽ. രാക്ഷസ രാജൻ രാവണൻ സീതാദേവിയെ കവർന്ന് ലങ്കയിൽ രാവണ സങ്കേതത്തിൽ തടവിൽ കഴിയുമ്പോൾ സീതാന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രീരാമദൂതനായി സീതയെ സന്ദർശിച്ച ഹനുമാന് ശ്രീരാമ സാമീപ്യ അഭിഷ്ടസിദ്ധിക്കു വേണ്ടി സീതാ ദേവി സമ്മാനിച്ചതാണ് വട മാല .പക്ഷെ അത് വടവൃക്ഷത്തിന്റെ അതായത് പേരാലിന്റെ തളിർ മൊട്ടുകൾ ( അതിന് വടയെന്നും പറയും) കോർത്ത മാല സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. സീതാദേവിയുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം ഉടൻ എത്രയും വേഗം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഹനുമാൻ സ്…

How to Overcome Burnout and Stay Motivated- collected from HBR Ascend-Raveendran Nair

Even if you love your job, it’s common to feel burnt out from time to time. Perhaps you just wrapped up a big project and are having trouble mustering motivation for the next one. It could be that your home life is taking up more of your energy than usual. Or maybe you’re just bored. What’s the best way to recharge? Are some forms of rejuvenation better than others? How do you know if what you’re feeling is ordinary burnout or something else, like chronic dissatisfaction? What the Experts SayBurnout — the mental and physical exhaustion you experience when the demands of your work consistently exceed the amount of energy you have available — has been called the epidemic of the modern workplace. “There’s no question that we’re at greater risk of burnout today than we were 10 years ago,” says Ron Friedman, the founder of ignite80, the consulting firm, and the author of the book, The Best Place to Work: The Art and Science of Creating an Extraordinary Workplace. “In large part, it’s becau…

Bill Gates-we have to learn a lot-Raveendran Nair

Bill Gates-we have to learn a lot-Raveendran Nair June 27, 2008 marked the last working day for Bill Gates at Microsoft. So much has been written and spoken about him that another column appears redundant.. The purpose of this post is to analyze what young managers can learn  from perhaps the most successful entrepreneur of our times. Focus: Over more than thirty years, Bill Gates has demonstrated the importance of clarity of thought and execution. Unlike many of his contemporaries, he did not move away from the domain he understood better than anything else – software. He has pursued the objective of dominance in software in general and operating systems in particular that has few parallels. Venturing into unfamiliar territory may be fashionable but carries a high degree of risk. If ever a need arises for an absolute example for what Peters and Waterman called “Stick to the Knitting” and Hamel and Prahalad termed core competence, one needs to look no further than Bill Gates and Micros…

How you can invest your time wisely-collected by Raveendran Nair

How can you invest your time wisely How you  can invest your time wisely to ‘think like a leader’? First, understand what makes a leader. Emotional intelligence is what sets great leaders apart from the rest and is twice as important for jobs at all levels. A high IQ and technical ability are great skills to have, but emotional intelligence will help you monitor your feeling and those of others around you. Next, involve your team in becoming the kind of leader they want you to be. You strive to do the best you can, yet your team is disengaged? The reason is that more often than not, we don’t truly understand what we’re doing wrong because we don’t ask our team. You could start by simply asking, “What’s the one thing you’d like me to stop doing?” In a research conducted by Sunnie Giles, participants were asked to choose the 15 most important leadership competencies from a list of 74. It is not surprising that having strong ethics and providing a trusting environment to the team were r…

Time Management- Collected article-Raveendran Nair

Time Management- Collected article-Raveendran Nair We’ve all heard the advice: if you want to be more productive, cut out the TV and Facebook binges, and you can miraculously have five to 10 hours of your life back each week. That is a preposterous suggestion for hard-charging professionals. We’ve already eliminated the fat from our schedules. We listen to audiobooks while washing the dishes, answer emails while standing in line at the grocery store, and return voicemails while driving home from work. There are no more efficiencies left to wring from the edges of our days. So if we truly want to level up our productivity, there’s only one solution — and it’s painful. We have to learn how to say no to good things. Saying no to a hopeful and expectant person can be challenging. But it’s a lot easier when the offer is unappealing: an unpaid speech in Buffalo in February, or yet another latte in exchange for an hourlong “brain picking.” It’s extraordinarily painful to say no to wonderful …

ക്ഷേത്രത്തിലെ  നാരങ്ങ വിളക്ക്. Raveendran Nair(jyothish alankar)

ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ   നാരങ്ങ വിളക്ക് വഴിപാട്‌  എന്തിനു വേണ്ടി? .  Raveendran Nair(Jyothish Alankar).സമ്പാദനം-
രാഹുദോഷത്തിൻറെ പരിഹാരത്തിനായി ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടത്താറുള്ള വഴിപാടാണ് നാരങ്ങാവിളക്ക്.
രാഹു നവഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേവലം തമോഗ്രഹമാണ്.
രാഹു ലോകത്തിന്അനിഷ്ടകാരിയാണ്.
രാഹുവിന്റെ ദശയിലും മറ്റ് ദശകളിൽ രാഹുവിന്റെ അപഹാരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അനിഷ്ടകാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും.
ഓരോദിവസവുംരാഹുവിന്റെനിഴലാട്ടംഉണ്ടാകുന്നസമയത്തഅനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് രാഹുകാലത്ത് നാരങ്ങാ വിളക്ക് കത്തിച്ച് ദേവിയെ ഭജിക്കുന്നത്.
ദുർഗ്ഗാ പൂജനത : പ്രസന്ന ഹൃദയ : എന്നാണ് നവഗ്രഹ മംഗളാഷ്ടകത്തിൽ രാഹുവിനെപറ്റി പറയുന്നത്. 
രാഹുദോഷ പരിഹാരത്തിന് ദേവീ പൂജ ഉത്തമം എന്നാണിതിന്റെ അർത്ഥം.
രാശിചക്രത്തിൽ രാഹുവിന് സ്വന്തമായ ക്ഷേത്രമില്ല.
ദേവിയുടെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന ശുക്രന്റെ സ്വക്ഷേത്രമായ ഇടവത്തിലാണ് രാഹുവിന് സ്ഥാനമുള്ളത്.
അതായത് ദേവിയുടെ സ്വക്ഷേത്രമായ രാശിയിൽ ആശ്രിതനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനാണ് രാഹു.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദേവിയുടെ സ്വക്ഷേത്രമായ രാശിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രാഹുദോഷപരിഹാരത്തിന് ദേവിയെ ആരാധിക്കുക തന്നെ വേണം.
അമ…